React-Native-hybrid-app-deloitte

Hybride apps voor elke platform

Een app met een groot bereik en een (kosten)efficient ontwikkeltraject? Een hybride app is direct beschikbaar voor miljarden gebruikers van zowel Android als iOS devices. Met gebruik van de nieuwste technieken in hybride app ontwikkeling, realiseren wij een kostenefficiënte app die de prestaties van native apps nagenoeg evenaren.

Hybrid apps for every platform

An app with a wide reach and a (cost-)efficient development process? A hybrid app is immediately available to billions of users on both Android and iOS devices. By using the latest techniques in hybrid app development, we can create a cost-effective app that performs nearly as well as native apps.
React-Native hybrid examenoverzicht


Hybride app laten maken door het Coffee IT team

Als je een app wil laten maken zijn hybride apps een geschikte keuze voor elke industrie en te implementeren in vrijwel elke bedrijfsstrategie. Als full-service hybride app ontwikkelaar weten wij als geen ander wat de voordelen zijn van een cross-platform oplossing. Wij denken graag mee van strategie met het onderhoud van de app.

React Native OntwikkelingReact Native certificering


Have a hybrid app made by the Coffee IT team

If you want to have an app developed, hybrid apps are a suitable choice for any industry and can be implemented in almost any business strategy. As a full-service hybrid app developer, we know better than anyone the benefits of a cross-platform solution. We are happy to think along with you from strategy to maintenance of the app.

React Native OntwikkelingReact Native certificering

Wat is een hybride app?

Een hybride app (react native) is direct beschikbaar voor zowel iOS als Android, zonder dat hier voor elk platform een aparte app ontwikkeling nodig is. Dit noemen wij ook wel cross-platform. Zo bereik jij bij de lancering direct miljoenen smartphone gebruikers.

Wij maken gebruik van het meeste uitgebreide framework voor hybride ontwikkelingen: React Native. Als je één techniek wil gebruiken voor zowel iOS als Android dan is de bouw in React Native een slimme keuze. Bovendien is het ook gemakkelijk om hier een web-platform aan te koppelen.

Wat is een hybride app

What is a hybrid app?

A hybrid app (built with React Native) is immediately available for both iOS and Android, without the need for separate app development for each platform. This is also known as cross-platform. This way, you can reach millions of smartphone users directly at launch.

We use the most comprehensive framework for hybrid development: React Native. If you want to use one technology for both iOS and Android, building in React Native is a smart choice. Moreover, it is also easy to connect a web platform to it.

Wat is een hybride app

Succesverhalen van onze klanten

Wij begeleiden onze klanten van concept tot ver na de release. Van applicaties die de luchtvaart een stuk duurzamer maken tot Video On Demand streaming service. Bekijk hieronder de voorbeelden van ons werk.

Success stories from our clients

We guide our clients from concept to far beyond release. From applications that make airlines more ecological to Video On Demand streaming services. Take a look below for examples of our work.

Arrow left sliderArrow right slider
Arrow left sliderArrow right slider

Ons gevalideerde hybride ontwikkelproces

Our proven hybrid development process

Hybride app ontwikkelproces

Accelerator day

Tijdens de Accelerator Day vertalen we jouw concept naar een roadmap met duidelijke stappen en denken we jouw hele concept van A tot Z uit. Als ervaren app ontwikkelaar delen we graag onze kennis en ervaringen.

SocialBlox image
Hybride app ontwikkelproces

Accelerator day

During the Accelerator Day, we translate your concept into a roadmap with clear steps and develop your entire concept from A to Z. As experienced app developers, we are happy to share our knowledge and expertise.

SocialBlox image

Wireframe & ontwerp

Een goed doordacht app design is de sleutel tot succes. Het is een combinatie van degelijk onderzoek, eenvoud en focus. Onze designers vertalen jouw app idee naar een gebruiksvriendelijke app met een doordachte flow.

SocialBlox image
Hybride app ontwerp

Wireframe & design

A well-thought-out app design is the key to success. It is a combination of thorough research, simplicity, and focus. Our designers translate your app idea into a user-friendly app with a well-planned flow.

SocialBlox image
Hybride app ontwerp
Hybride app ontwikkelproces

Hybride app ontwikkeling

Nu gaan we echt beginnen. Hybride apps ontwikkelingen wij met onze Scrum werkwijze: in kleine multidisciplinaire teams werken we in twee-wekelijkse sprints aan de app. Ervaren
projectmanagers zorgen voor een degelijke planning en heldere communicatie.

SocialBlox image
Hybride app ontwikkelproces

Hybrid app development

Now we are really getting started. We develop hybrid apps using our Scrum methodology: working in small, multidisciplinary teams in two-week sprints. Experienced project managers ensure solid planning and clear communication.

SocialBlox image

Release time

Let's pop champagne! Dit is het moment waar we hard voor hebben gewerkt: jouw app is live. Wij zorgen voor een zorgeloze exploitatie en support.

SocialBlox image
Hybride app release

Release time

Let's pop champagne! This is the moment we have worked hard for: your app is live. We take care of worry-free operation and support.

SocialBlox image
Hybride app release

Extra service

Beheer & onderhoud

Geen downtime. Als ontwikkelaar weten we hoe belangrijk het is dat de app altijd werkt. Met actieve monotoring en support in de avond en het weekend staan wij voor je klaar. Ook na besturingsysteemupdates.

SocialBlox image

Extra service

Marketing

De marketing start op het moment dat de eerste code wordt geschreven. Je wil een duurzame relatie met de gebruiker creëren. De juiste app marketing is hiervoor essentieel. Het zorgt voor meer downloads, actieve gebruikers en meer omzet.

SocialBlox image

Extra service

Management & maintenance

No downtime. As developers, we know how important it is that the app always works. With active monitoring and support in the evening and on weekends, we are here for you. Also after operating system updates.

SocialBlox image

Extra service

Marketing

Marketing starts the moment the first code is written. You want to create a sustainable relationship with the user. The right app marketing is essential for this. It leads to more downloads, active users, and higher revenue.

SocialBlox image

Waarom een hybride app?

Met een hybride app is er maar één ontwikkeling nodig voor zowel iOS en Android. Dit zorgt niet alleen voor een snellere ontwikkeling, dit is ook een stuk Kosten-efficiënter.

Why a hybrid app?

With a hybrid app, only one development is needed for both iOS and Android. This not only results in faster development, but it is also much more cost-efficient.

Native apps

The best performance and access to all functionalities of the smartphone.
Best user experience
Most capabilities
Best foundation for future development
Tailor made for each operating system
High investment
Longer development time

Hybrid apps

Development for both platforms. iOS and Android written with React-Native.
Faster development
Web technologies for apps
Perfect in combination with web app
Build once
Cost-efficient future development
Fewer operating system capabilities

Web apps

Feels like an app. The ease of a browser.
No download needed
Websites with more functionalities
Perfect for “Proof of concept”
Lowest costs
Not in the App Stores
Fewer possibilities

Een app in beide App Stores
Voordelen van een hybride app

Het ontwikkelen van een hybride app kan voordeliger zijn dan twee afzonderlijke native apps. In veel gevallen kan een hybride app een goede oplossing zijn voor je bedrijf. Mogelijk wil je de klant of het personeel beter bedienen, kan een proces geoptimaliseerd worden of kan er winst en groei worden gerealiseerd.

An app in both App Stores
Advantages of a hybrid app

Developing a hybrid app can be more cost-effective than building two separate native apps. In many cases, a hybrid app can be a good solution for your business. Perhaps you want to better serve your customers or staff, optimise a process, or achieve profit and growth.

Hybride MVP app

Een hybride ontwikkeling is ideaal bij het ontwikkelen van een Minimum Viable Product (MVP). Met een kosteneffectieve ontwikkeling in React-Native realiseer je alleen de essentiële functies. Zo valideer je snel en effectief het idee bij de doelgroep.

Hybride apps: best of both worlds

Een hybride app kan gebruik maken van de meeste functionaliteiten van een smartphone zoals foto's maken en pushmeldingen, maar is in vergelijking met Native apps een stuk kostenefficiënter in ontwikkeling.

Hybrid MVP app

Hybrid development is ideal for developing a Minimum Viable Product (MVP). With cost-effective development in React Native, you only build the essential features, allowing you to quickly and effectively validate the idea with the target audience.

Hybrid apps: best of both worlds

A hybrid app can utilise most of the functionalities of a smartphone, such as taking photos and push notifications, but is much more cost-effective to develop compared to native apps.
Guilherme Luttikhuizen dos Santos - ExamenOverzicht
Wouter van Eldrijk - DutchChannels
Wesley Koolen - Roompot vakanties
Zeno van de Ven - Knaek Studentenapp
Guilherme Luttikhuizen dos Santos - ExamenOverzicht
Wouter van Eldrijk - DutchChannels
Wesley Koolen - Roompot vakanties
Zeno van de Ven - Knaek Studentenapp

Neem contact op

Fabian staat voor je klaar.

Wil jij een app laten maken of meer informatie? Neem vrijblijvend contact op en ik help je graag verder.

Get in touch

We’re here for you.

Do you want to get your app developed or like to know more? Contact us and we’ll help you get to the next level.
Coffee IT Certificaten
Succesvolle apps maken van hoge kwaliteit. Jij hebt een veelbelovend concept, wij de skills. Samenwerken?

Klik hier voor ons ontwikkelproces
Kom langs op ons HQ voor
een vrijblijvend adviesgesprek.

Vliegend Hertlaan 15
3526KT Utrecht 

+31 30 737 1093
[email protected]
Coffee IT app developer Utrecht
© 2023 Coffee IT. All rights reserved
Coffee IT Certificaten
We make successful apps of high quality. You’ve got a great concept, we’ve got the skills. Let’s work together!

Click here for our development process
Meet us online or at our HQ for an obligatory consultation.

Vliegend Hertlaan 15
3526KT Utrecht 

+31 30 737 1093
[email protected]
Coffee IT app developer Utrecht
© 2023 Coffee IT. All rights reserved