TU/e experience abroad | Drupal app

Voor de Technische universiteit Eindhoven (TU/e) heeft Coffee IT de Experience Abroad applicatie ontwikkeld. Het doel van de Experience Abroad applicatie is het uitwisselen van ervaringen over stages in het buitenland. Binnen de Experience Abroad applicatie kunnen nieuwe stagaires zich oriënteren op landen/universiteiten en sfeer. Deze dataset wordt opgebouwd uit alumni die hun ervaringen delen door het invullen van vragenlijsten. De vragenlijsten, die ook aangeboden worden via de Experience Abroad applicatie, bestaan uit vragen over onder andere: De stad, de universiteit, het land, de tutor en de woon accommodatie. In de backend zijn geavanceerde functionaliteiten beschikbaar zoals het goedkeuren van vragenlijsten en bijvoorbeeld het filteren per tutor.

Ervaringen web app

De Klant


De Technische universiteit van Eindhoven is een van de top Technische universiteiten van Nederland.

Experience abroad beoordeling app

Drupal

De TU/e (Technische universiteit Eindhoven) maakt gebruik van Drupal. Om die reden is Experience Abroad ook in Drupal geschreven. De 3 meest gebruikte contentmanagementsystemen zijn: Joomla, Drupal en WordPress. WordPress wordt algemeen gezien als het gebruiksvriendelijkste systeem, maar is ook beperkt in flexibiliteit. Al is het wel mogelijk WordPress uit te breiden met diverse plugins, het is vooral de juiste keuze als je een weblog of portfolio nodig hebt.

Drupal is het flexibelste: waar je bijvoorbeeld in Joomla en Wordpress de keuze hebt uit een aantal voorgedefinieerde soorten pagina’s (zoals artikelen, blogpagina’s, formulieren) kun je in Drupal zélf je paginatypen volledig definiëren.