De landbouw is op rap tempo aan het veranderen door technologische innovaties. Precisielandbouw met behulp van Artificial Intelligence (AI) en machine learning of een drone als landbouw assistent. Slimme systemen zijn tegenwoordig overal aanwezig; van high tech gebouwautomatisering tot het automatisch afspelen van je favoriete ochtenddeuntje met de slimme speakers van Amazon. Een van de snelst veranderende sectoren door technische innovatie is misschien wel de landbouw sector. Wat van oudsher een traditionele sector was is anno 2019 een van de meest innovatieve sectoren. Duurzame landbouw is een begrip geworden waar we niet meer omheen kunnen. In dit artikel behandelen we de laatste technologische innovaties in de agricultuur. Hoe landbouw en innovatieve IoT-technieken de handen ineenslaan voor een duurzamere wereld: technische innovatie in de landbouw.

Minder resources, meer aardappelen

De tijd van de kleine (lokale) boeren die produceren voor zelfonderhoud is voorbij. Veel kleine zelfvoorzienende boeren zijn omgetoverd tot grote professionele landbouwbedrijven met geoptimaliseerde productieprocessen. Technologieadoptie in de agricultuur heeft dit mede mogelijk gemaakt. Deels komt deze transitie voort uit de noodzaak om met zo min mogelijk middelen het meeste resultaat te halen. Anderzijds is er de stijgende behoefte naar duurzame productieprocessen op mondiale schaal. Het duurzame debat is geopend, consumenten maken zich steeds meer zorgen om het gebruik van bestrijdingsmiddelen en duurzaam gebruik van schaarse grondstoffen staat hoog op de agenda. De landbouw moest evalueren. Het resultaat: de Nederlandse landbouw is één van de meeste geavanceerde economische sectoren van dit moment. Veel landen zoeken een samenwerking met Nederland als het gaat om het optimaliseren en verduurzamen van de eigen landbouw, waar zit dit hem precies in?

Technologie en agricultuur

Technische innovatie in de landbouw: smart farming

Landbouwteams over heel de wereld ervaren een groeiende belangstelling voor agrarische technologie. Wageningen heeft zich inmiddels op de kaart gezet als één van de meest innovatieve en befaamde landbouwuniversiteiten in de wereld. De overheid, het agrobedrijfsleven en kennisinstellingen hebben de handen ineengeslagen om technologische vernieuwing in de agricultuur mogelijk te maken. Welke vernieuwingen zijn dit precies?

Automatisering

Automatisering is een van de speerpunten als we het hebben over technische innovatie in de landbouw. Boeren maken inmiddels volop gebruik van geautomatiseerde melk- en voersystemen en besparen op deze manier aan mens en middelen. Samen met het IoT (waarover wij het zo dadelijk hebben) maakt automatisering energiebesparing en optimale groei van gewassen en vee mogelijk door precies de juiste grondstoffen of zorg te leveren op precies het juiste moment.

Robotica

Inmiddels heeft meer dan een kwart van de Nederlandse melkveehouders melkrobots. Wereldwijd zijn dit er duizenden, vaak van Nederlandse afkomst. Robots helpen boeren met het melken, maar ook met opruimen van mest. Geschat wordt dat in 2026 de industrie goed zal zijn voor zo’n 8.5 miljard dollar. Inmiddels zijn er naast melkrobots robots die gewassen kunnen herkennen, onkruid kunnen schoffelen en planten analyseren om over te gaan tot een bepaalde actie.

IoT (Internet of Things)

Het begrip ‘IoT‘ is al vaak de revue gepasseerd in onze blogs. Zo hebben we het over IoT in de zorg gehad, maar ook over domotica en andere systemen zoals zelfrijdende auto’s. Waar we het nog niet over hebben gehad is IoT in de landbouw. Waar zelfrijdende auto’s in aantocht zijn, geldt dit ook voor autonome tractoren. Zelfrijdende tractoren, onbemande helicopters, sensortechnologie en autonome drones helpen boeren met het efficiënter inrichten van het productieproces en het verzamelen van belangrijke data. Slimme sensoren worden ingezet om de bodem- en luchtkwaliteit te meten en handelen hier vervolgens naar door bijvoorbeeld automatisch te sproeien. IoT en machine learning maken zo precisielandbouw mogelijk (ook wel; slimme landbouw). Dit is een vorm van landbouw waarbij planten en dieren exact de juiste behandeling krijgen door middel van sensortechnologie. Deze sensoren verzamelen gegevens over bodem- en gewassengedrag, gedrag van dieren, machinestatus, opslagtanks en klimaat- en andere omgevingsgerelateerde metingen. Deze informatie wordt doorgestuurd naar de cloud. Het gebruik van sensortechnologie wordt in andere sectoren al langer gebruikt, bijvoorbeeld met de gebouwautomatisering app die wij hebben ontwikkeld voor Vanderlanden.

Datamanagement & mobiele applicaties 

Datamanagement is in een opkomende versnelling in de landbouw. Volgens experts is datamanagement straks misschien nog belangrijker dan de robotica zelf en liggen hier de grote kansen voor de landbouwsector. Steeds vaker wordt vanuit bijvoorbeeld Nederland meegekeken met klanten in een ander continent door middel van computergestuurde besturingstechnieken. Ook worden er steeds vaker mobiele applicaties ontwikkeld ten behoeve van de landbouw en de boer. Een voorbeeld hiervan is een mobiele app in Myanmar voor de lokale boeren. Via de app krijgen de boeren actuele informatie over marktprijzen en kunnen ze producten bestellen met hun mobiel. Een ander goed voorbeeld is John Deere, een bedrijf wat landbouwwerktuigen vervaardigt. John Deere zag kansen in de markt door big data diensten aan te bieden. Zo voegen ze slimme sensoren toe die allerlei informatie bieden via een app. Niet alleen biedt het een unieke en enorme dataset, John Deere heeft er ook een compleet nieuwe bron van inkomsten bij.

Conclusie

Slimme landbouw, oftewel: ‘smart farming’ is een innovatieve vorm van landbouw waar moderne technologie wordt gebruikt om grondstoffen efficiënter te gebruiken. Door gebruik te maken van automatisering, Internet of Things, slimme sensoren, robotica en mobiele oplossingen wordt de landbouw steeds innovatiever. Door het IoT is er een enorme hoeveelheid aan data en informatie beschikbaar die boeren de kans geeft zich te ontwikkelen. Denk hierbij aan precisielandbouw, waarin een geautomatiseerd systeem per vierkante meter kan bepalen welke behandeling tot het meeste resultaat leidt. Neem water. Water is een van de schaarste middelen voor de landbouw. IoT en machine learning maken het mogelijk om in plaats van traditionele timers slimme sproeisystemen te gebruiken. Op basis van sensoren, databases en weersvoorspellingen wordt precies de juiste hoeveelheid water gegeven. Kortom: minder water, meer aardappelen.

Technische innovatie in de landbouw

Een duurzame toekomst door slimme landbouw met behulp van complexe digitale middelen

Een smsje ontvangen wanneer het precies de juiste tijd is om te oogsten, een drone die over het land vliegt en data verzamelt en een robot die het vervolgens oogst op de meeste efficiënte wijze. Door slimme technologieën in te zetten kan het volle potentieel van de agricultuur worden benut. Denk hierbij aan voldoende duurzaam voedsel, werkgelegenheid en de ontwikkeling van stabiele economieën voor minder ontwikkelde landen. Als innovatieve app ontwikkelaar werken wij graag samen met partijen die zich inzetten voor een wereld waar technologie en gebruiksgemak samen gaan. Door complexe problemen op te lossen met intuïtieve technieken creëren we oplossingen met impact. Heb jij een app concept voor de agricultuur? Laat het ons weten en wie weet bouwen we straks samen aan een duurzame toekomst.

direct contact

NEEM CONTACT OP 

Heb je een vraag of wil je graag meer weten? Neem contact op en ik help je graag verder!

Of bekijk mijn LinkedIn.

CONTACT
Stephanie Stam