Een nieuwe app ontwikkelen is geen kleine opgave. Je begint eigenlijk een nieuwe startup. Om de juiste keuzes te kunnen maken is een sterke business case voor je app essentieel. Daarmee overtuig je stakeholders en investeerders.

Waarom beginnen met de business case?

De business case vormt de koers van jouw schip. Of het nu een bedrijf is, of app ontwikkeling is. De basis is gelijk. Je start altijd met de WAAROM. Waarom moet de app ontwikkeld worden en wat is het primaire doel? Wanneer is de app een succes?
Vervolgens ga je door met de WAT. Wat moet het project opleveren om die doelen te bereiken, op welke volgorde en op welke manier worden de opbrengsten gemeten? Dit noemen we ook wel het beoogde projectresultaten of KPI’s.
Pas wanneer deze vragen beantwoord zijn, kan er nagedacht worden over HOE de app ontwikkeld gaat worden en wat daarvan de kosten zullen zijn.

Een goede business case creëert bij iedereen begrip en inzichten over de gewenste opbrengsten. Op deze manier kan het gehele team, van marketeer tot app ontwikkelaar, goed met je mee denken.

De kern van de business case

De kern beschrijft de doelen met hun opbrengsten. Voorbeelden van goede primaire doelen zijn:

 • Omzet verhogen
 • Meer winst
 • Minder kosten

“Die waren lekker voor de hand liggend…” krijgen we vaak te horen tijdens de Accelerator Day Workshop. Dat klopt! Maar waarom investeert jouw investeerder of organisatie in deze app? Niet omdat het een leuke hobby is. De WAAROM beschrijft het hogere doel dat gerealiseerd moet worden, zoals: patiënten helpen gezond oud te laten worden. De WAAROM zorgt ervoor dat iedereen zich geïnspireerd voelt. De primaire doelen zorgen ervoor dat het schip erheen vaart. Het is dus essentieel dat de WAAROM zo scherp mogelijk is verwoord. 

Je kunt niet altijd met versie 1 van de app, ook wel de MVP genoemd, meteen het primaire doel behalen. Dan kun je primaire doelen voor die versie bepalen. Dit secundaire of tertiaire doel is dan een te nemen stap richting het primaire doel. 

Onze tip: De beste validatie is omzet, als gebruikers voor de app betalen dan weet je zeker dat er markt voor is.

De Kern van een business case

Primaire, secundaire en tertiaire doelen

In de business case staan dus je doelen beschreven. Dit doen we op drie niveaus van prioriteit, namelijk:

 • Primaire doelen. Deze moeten het meest opbrengen. Vrijwel altijd monetair.
 • Secundaire doelen; kunnen soms nodig zijn om het primaire doel te behalen.
 • Tertiaire doelen; zijn eventuele andere doelen voor die belangrijk worden in de toekomst en daarom nu al gemeten moeten worden.

Doelen kunnen kwalitatief of kwantitatief zijn. Hoe dan ook moeten ze meetbaar zijn. Kwalitatieve doelen moeten dus ook vertaald worden naar cijfers. Op deze manier kunnen we op basis van data bepalen of het doel behaald is. De meetbare resultaten noemen we de opbrengsten. Er zijn twee valkuilen bij de opbrengsten en doelen:

 • Te veel doelen stellen. Hierdoor verlies je focus.
 • De opbrengsten niet concreet en meetbaar genoeg definiëren. Keep it simple!

Alle opbrengsten dienen getoetst te worden. Dit kan door marktonderzoek (bij voorkeur) of proefondervindelijk.

Hoe bereik je de gestelde doelen?

Allemaal mooi die doelen, maar wat nu? Om de doelen te behalen dien je resultaten te plannen. Resultaten worden beschreven in de verleden tijd. Op de manier dat ze dus gehaald zijn.

Voorbeelden van resultaten zijn:

 • Marketingplan opgesteld
 • Marktvalidatie gedaan
 • App ontwikkelaar gevonden
 • App design gemaakt
 • Investering rond

Het resultaat verwezenlijk je dan vervolgens door activiteiten te ondernemen. Neem het eerste voorbeeld, marketingplan opgesteld, wat moet er allemaal gedaan worden om dit resultaat te verwezenlijken? Ga je dit zelf doen of met een marketingpartner? Welke kanalen ga je gebruiken? Wat is je go-to-market strategie? Het maken en uitvoeren van deze keuzes kun je plannen. Op deze manier krijg je een beter gevoel bij de inspanning die nodig is om de app te realiseren en vorm je een realistische planning.

Verschillende scenario’s

De opbrengsten van de doelen dienen uitgewerkt te worden in verschillende scenario’s, bijvoorbeeld: neutraal, goed en moonshot. Hiermee definieer je groeiscenario’s, zodat je gedegen besluiten kunt nemen over uitbreidingen en inzet van resources. Mocht de omzetgroei namelijk meevallen dan wil je plannen hebben klaarstaan om er maximaal gebruik van te maken. Je gaat dan handelen volgens het moonshot scenario. Zo verklein je het risico.

Wat staat er verder in de business case?

Het is van belang om in de business case de investeringen breder te beschouwen dan alleen de vraag te beantwoorden wat deze investeringen gaan opleveren. 

Om een goede basis te leggen dienen de volgende onderdelen ook in de business case opgenomen te worden: 

 • Waarom de app ontwikkeld moet worden
 • Aansluiting op de organisatiedoelen
 • Bepaling van de (project)resultaten
 • Overweging opties per doel
 • Concurrentie-analyse
 • Inschatting van haalbaarheid en maakbaarheid
 • De belangrijkste risico’s
 • De hoogte van alle investeringen; oftewel de kosten-onderdelen
 • Een tijdsplanning
 • De terugverdientijd

Opties

Opties zijn andere oplossingen om de doelen te behalen. Je kunt bijvoorbeeld om meer klantenbinding te bereiken ook een klantenkaart of een spaarprogramma invoeren. In feite kan je elk doel op meerdere wijzen bereiken. Het is belangrijk om te brainstormen over deze verschillende wijzen. Zodat je de meest effectieve manier kunt ontdekken.

Maakbaarheid en haalbaarheid

Wanneer je doelen hebt gesteld, beoogde resultaten hebt gepland en voorwaarden hebt gesteld, is het raadzaam om na te gaan of dat wel haalbaar is. Dit gaat in overleg met Coffee IT, want wij willen graag vanuit onze ruime ervaring meedenken op welke wijze de doelen haalbaar zouden kunnen zijn.

De maakbaarheid van jouw app wordt vanzelfsprekend sterk beïnvloed door de  technische mogelijkheden. Deze toets wordt tijdens de Accelerator Day expliciet door ons gedaan door eventueel developers te betrekken bij dit proces. Indien nodig melden we of er nader onderzoek voor nodig is om hierop een goed antwoord te geven.

Conclusie

Met een solide business case verminder je risico’s en overtuig je stakeholders om te investeren in het product. Investeerders zijn voornamelijk geïnteresseerd in hun investering terugzien (ROI, Return On Investment). Dit inzicht verschaft de business case door middel van een doelen en opbrengsten planning in verschillende scenario’s. 

Het projectteam behaald deze doelen door middel van een gedegen resultaten en activiteiten planning.

Tijdens de Accelerator Day maken we hier samen een begin aan en geven wij jou de verdere tools om het goed uit te werken. Neem contact met ons op om te overleggen over wat we voor jou kunnen betekenen. 

ALTIJD OP DE HOOGTE VAN HET ACTUELE NIEUWS?VOLG ONZE SOCIAL MEDIA ACCOUNTS.

Contact Coffee IT

Neem contact op

Wil jij een app laten maken of graag meer weten? Neem vrijblijvend contact op en ik help je graag verder.

vrijblijvend adviesgesprek

CONTACT

Heb je een vraag? Neem vrijblijvend contact op en ik help je graag verder.

vrijblijvend adviesgesprek