IBeacon app campagne


iBeacons zijn kleine bakens, die gericht informatie sturen naar smartphones en andere apparaten met bluetooth. Een iBeacon is te zien als een digitale vuurtoren.

Coffee IT heeft deze technologie ingezet in samenwerking met Mentos voor de Mentos more spaaractie om locatie gebaseerde informatie te geven.

Mentos


Het door Coffee IT ontwikkelde MyBeam systeem is toegepast in Plus supermarkten in Nederland. Voor Mentos is er een spaarcampagne gevoerd genaamd Mentos More. Het doel van deze campagne was om de bewustwording van de Mentos More spaaractie onder supermarkt bezoekers groter te maken.

Locatie gebaseerde campagne


Een locatie gebaseerde campagne zorgt ervoor dat uw klanten de juiste gegevens krijgen op de juiste locatie. Door middel van het door Coffee IT ontwikkelde MyBeam systeem is dit eenvoudig te realiseren. Het MyBeam systeem beheert en regelt beacon vloten. Het is ook mogelijk om in het MyBeam systeem berichten dynamisch in te stellen per beacon of beacon groep.

IBeacon advertentie