Blockchain app 

Digitale transformatie

Whitelabel app

De revolutie van blockchain voor elke industrie

"Blockchain-based apps veranderen de manier waarop wij werken". 

Blockchain app ontwikkelaar Coffee IT

Wat is een blockchain app?

Een blockchain is te vergelijken met een universeel grootboek, alle informatie en gegevensmutaties zijn decentraal opgeslagen en volledig transparant. Dit houdt in dat niet één instantie of persoon exclusief eigenaar is, maar dat iedereen gedeelde eigenaarschap heeft. Initieel was blockchain de datastructuur achter het bekende Bitcoin netwerk, hedendaags is het echter veel meer dan dat. Een blockchain app is eigenlijk een blockchain-based of blockchain-performed app, het maakt gebruik van blockchain technologie en is in te richten voor elke mobiele app.

Waarschijnlijk heb je, wellicht meer dan je lief is, het afgelopen jaar regelmatig wat van deze termen voorbij zien komen: bitcoin, cryptocurrency of blockchain. De techniek erachter is ingewikkeld, daarom hebben we deze pagina voor je geschreven. Na het lezen van deze pagina weet je alles over blockchain apps en hoe je ze succesvol in kunt zetten als organisatie.

LEES MEER OVER BLOCKCHAIN APP ONTWIKKELEN

iOS apps

Voor iPhone & iPad

Lees meer 

Android apps

Voor smartphones & tablets

Lees meer 

Web apps

Voor (mobiele) browsers

Lees meer 

Ethereum als blockchain app platform

Blockchain zelf is een enorm krachtige gedeelde infrastructuur op wereldschaal. Het maakt het mogelijk om een bepaalde ‘waarde’ (dit kan ook bepaalde informatie zijn) van eigenaarschap te laten veranderen. Het grootboek staat overal. Op elke node van het netwerk. Daar maakt het decentraal. En daarom kan ook niemand een nieuwe waarheid bepalen zonder meerderheid. Dit gaat via smart contracts die zijn geïmplementeerd binnen de blockchain. Dit kan bijvoorbeeld met het gedecentraliseerde blockchain app platform Ethereum. Deze smart contracts werken precies zoals ze geprogrammeerd worden. De voordelen?

 • De app is nooit offline: het systeem is altijd actief
 • Geen censuur: volledige transparantie
 • Geen centrale controle (bijv. monopolie of onnodige tussenpartijen)

Blockchain is een zogeheten peer-to-peer netwerk. Dit wilt zeggen dat deelnemers binnen het netwerk direct met elkaar kunnen praten, in plaats van met een derde partij ertussen. Dit is te vergelijken met een contante geld transactie versus een pin transactie. Bij contant wordt er fysiek geld gegeven voor een dienst. De ontvangende partij heeft dit geld daarna in bezet, er is geen twijfel mogelijk. Bij een pin transactie vertrouwt de ontvangende partij dat zijn bank (de derde partij) checkt of de betalende partij het geld heeft. Hij vertrouwt dus deze bank. Blockchain is zoals de contante transactie. De ontvangende partij kan zelf controleren of de betalende het kapitaal heeft en of zij het succesvol hebben ontvangen.Het is wel mogelijk om een blockchain app zo in te richten dat alleen bevoegden toegang hebben tot bepaalde data. Een blockchain is ook goed te vergelijken met een Google Drive document waarin je gezamenlijk werkt. Iedereen die toegang heeft kan wijzigingen doorvoeren en heeft inzicht in de actuele informatie. Het enige verschil tussen Google Drive en blockchain is dat gebruikers in een blockchain data uit het verleden niet kunnen wijzigen, omdat je alleen onderaan dingen kunt toevoegen. Iedereen heeft tenslotte direct een ‘kopie’ ontvangen van de laatste data. Dit maakt het uitwisselen van waarde via blockchain erg veilig.

De voordelen van een blockchain app

Door de revolutie van IoT toepassingen is de blockchaintechnologie in een stroomversnelling geraakt. Het potentieel van blockchain apps begint bij bedrijven of de overheid langzaam door te dringen. Steeds vaker wordt er geëxperimenteerd met blockchain toepassingen. Denk bijvoorbeeld aan het tellen van verkiezing stemmingen, een decentraal elektronisch patiëntensysteem (bijvoorbeeld de blockchain app Lemon die momenteel door ons wordt ontwikkeld) of zelfs het regelen van je eigen testament. En dit alles zonder de tussenkomst van derde partijen zoals tussenpersonen.

Blockchain vs. een traditionele server

Bij traditionele servers vindt het uitvoeren van codes plaats in geïsoleerde silos. Dit maakt het delen van data niet gemakkelijk en iedere toepassing moet zijn eigen server opzetten. Stel er ontstaat een situatie waarin de app beschadigd raakt of offline gaat dan heeft dit ook effect op de andere toepassingen en gebruikers. Een blockchain app platform elimineert dit probleem volledig. Andere voordelen zijn:

 • Toepassingen zijn gedecentraliseerd
 • Het maakt de handel van digitale valuta en informatie razendsnel
 • Een blockchain app is niet vatbaar voor invloeden van buitenaf
 • Geen tussenkomst van derde partijen (bijvoorbeeld banken)
 • Het heeft de potentie om geheel nieuwe markten te creëren

In a wrap: de 4 principes van blockchain

Blockchain is de nieuwkomer in ons gedifferentieerde IT-landschap en ligt in het verlengde van oudere vormen van automatiseringstechnologieën zoals mainframes, cloudautomatisering en serverclients. Een blockchain moet wel op een server of cloud draaien. Veel overheidsinstanties en grote banken maken nog gebruik van deze mainframes en bijbehorende programmeercode uit de jaren 70. De 1e generatie blockchain was de Bitcoin valuta in 2009. Hiermee werd geld overmaken naar het buitenland net zo makkelijk en snel als het versturen van een email. De 2e generatie blockchain kwam in 2015 en bood een uitgebreidere functionaliteit, en stimuleerde de ontwikkeling van een groot aantal nieuwe blockchaintoepassingen voor bedrijven en overheden. Blockchain heeft globaal 4 principes:

 1. Een niet-wijzigbare keten van gegevensblokken opbouwen in de loop van de tijd. Dit kan gaan over alle soorten en maten van gegevens zoals transactiegegevens, documenten, etc. Middels een cryptografisch algoritme (=hash) krijgt elk bestand of blok een eigen unieke identificatie. De hash van een gegevensblok wordt opgeslagen in het volgende blok, zodat alle blokken met elkaar worden verbonden in de keten.
 2. De keten maakt de blockchain. En alle blokken worden verdeeld over alle deelnemers. Elke keten kan worden gedeeld met alle andere partijen (=computerknooppunten of nodes). Alle partijen kunnen een exacte kopie van alle gegevens en het bijbehorende bewijs van de keten krijgen, en nagaan of deze kopieën identiek (gesynchroniseerd) blijven. Dit maakt het lastiger om de gegevens onrechtmatig te wijzigen.
 3. Alle partijen moeten het eens zijn over de gegevens van het laatste blok. Er moet consensus zijn over de inhoud van het laatste blok. Bitcoin doet dit middels ‘proof of work’ (bijvoorbeeld met ‘mining‘), andere systemen gebruiken stemmechanismen zoals ‘proof of stake’. Er is geen consensus mogelijk als de groep partijen (=knooppunten of nodes) geen overeenstemming weet te bereiken over de gegevens die in het laatste blok moeten worden opgenomen.
 4. De programmeercode wordt opgeslagen en uitgevoerd in smart contract of gedecentraliseerde apps. Vrijwel elke programmeercode kan op een gedecentraliseerde manier worden opgeslagen en uitgevoerd. Een voorbeeld hiervan is een DAO (Decentrale Autonome Organisatie), dit is een (investerings-)organisatie die wordt gerund zonder medewerkers of centrale autoriteit. DAO wordt gezien als de toekomst voor veel organisaties. Neem bijvoorbeeld een platform zoals Youtube. Dit wordt momenteel nog aangestuurd door een management team maar zou in de nabije toekomst goed decentraal kunnen opereren. Blockchain apps zijn hier uitstekende tools voor. Door de efficientie dusdanig te verbeteren zal er bespaard kunnen worden op overheadkosten, personeel en tijd.

Wil je meer weten over een blockchain app of er graag één laten ontwikkelen? Neem vrijblijvend contact op en we beantwoorden je vraag direct.

NEEM CONTACT OP
Fabian Commercieel directeur Coffee IT

NEEM CONTACT OP

Wil jij een app laten maken of graag meer weten? Neem vrijblijvend contact op en ik help je graag verder.

vrijblijvend adviesgesprek

CONTACT

Heb je een vraag? Neem vrijblijvend contact op en ik help je graag verder.

vrijblijvend adviesgesprek
Fabian Commercieel directeur Coffee IT