Van idee tot champagne,
we've got you covered.

Elke ontwikkeling is een stukje co-creatie. Wij werken dan ook graag nauw samen met elke klant. Samen maken we impact door complexe problemen om te toveren naar intuïtieve oplossingen. Dit is onze werkwijze.

From idea to champagne,
we’ve got you covered.

Every piece of development is a co-creation. We like to work closely with every client. Together we make an impact through solving complex issues to intuitive solutions. That's our method.

app ontwikkelproces accelerator day
app ontwikkelproces accelerator day2

Accelerator day

Tijdens de Accelerator Day vertalen we jouw idee naar een roadmap met duidelijke stappen en denken we jouw hele concept van A tot Z uit. Als ervaren app ontwikkelaar delen we graag onze kennis en ervaringen.

SocialBlox image

Wireframe & ontwerp

Nu het concept helemaal duidelijk is, gaan onze creatieve designers de eerste hand leggen aan de wireframes. Jouw idee komt nu echt tot leven.

SocialBlox image
Hoe lang duurt het ontwikkelen van een web app
app ontwikkelproces ontwerp 2
app ontwikkelproces offerte 2
app ontwikkelproces offerte

De offerte

We hebben elkaar goed leren kennen en onze neuzen staan dezelfde kant op. Op basis van de Accelerator Day en het ontwerp kunnen we je nu een offerte met gedetailleerde begroting aanbieden. Op basis van jouw wensen en budget stellen we een begroting op waarin elke taak en elk uur gespecificeerd is. Zo weet jij altijd wat je kan verwachten.

SocialBlox image
app ontwikkelproces accelerator day
app ontwikkelproces accelerator day2

Accelerator day

During the Accelerator Day, we translate your idea into a roadmap with clear steps and we brainstorm your entire concept from A to Z. As an experienced app developer, we are happy to share our knowledge and experiences.

SocialBlox image

Wireframe & design

Now that the concept is totally clear, our creative designers take over to start with wireframes. Your idea really comes to life.

SocialBlox image
Hoe lang duurt het ontwikkelen van een web app
app ontwikkelproces ontwerp 2
app ontwikkelproces offerte 2
app ontwikkelproces offerte

The quote

We have gotten to know each other well and are on the same page. Based on the Accelerator Day and the design, we can now offer you a quote with a detailed statement of work (SOW). Based on your needs and budget, we will create a SOW in which every task and hour is specified. This way, you always know what to expect.

SocialBlox image

Let's get started.
Nu start het ontwikkelproces

Let's get started.
Now the development process starts

Ontwikkeling

Nu gaan we echt beginnen. Met elk project werken wij volgens onze Scrum werkwijze: in kleine multidisciplinaire teams bouwen wij in tweewekelijkse sprints aan jouw app.

SocialBlox image
app ontwikkelproces projectmanager
app ontwikkelproces projectmanager 2

Sprint review

Iedere 2 weken

Wij werken in tweewekelijkse sprints. Via onze Scrum-tool waar elk teamlid inzicht in heeft. Na elke sprint presenteren we onze vooruitgang tijdens een retrospective.

SocialBlox image

Product backlog refinement

Iedere 2 weken

Samen met jouw vaste projectmanager en het development-team loop je door de komende sprintplanning heen. Wat gaan we de komende twee weken bouwen en is iedereen op de hoogte van de details.

SocialBlox image

Steering group

Maandelijks

Elke maand kijken we met een helicopter-view naar het project. Hoe verloopt de samenwerking en de ontwikkeling. Indien nodig sturen we bij.

SocialBlox image

Process retrospective

Ieder kwartaal

SocialBlox image

Het ontwikkelen van een applicatie vergt focus en investering. Daarom is het essentieel om periodiek het proces te evalueren. Evalueren, reflecteren en bijsturen.

Future vision meeting

Ieder kwartaal

De stip op de horizon veranderd vaak. Elke organisatie is continue in beweging. Gezamenlijk kijken we naar de lange termijn planning. Minder de 'how', maar meer de 'why' en 'when'.

SocialBlox image

Development

Now we really get started. With our platform projects we work according to our Scrum method: in small multidisciplinary teams working together in sprints of two weeks on your app.

SocialBlox image
app ontwikkelproces projectmanager
app ontwikkelproces projectmanager 2

Sprint review

Bi-weekly

We work in two week sprints using our Scrum-tool that every team member has access to. After each sprint, we present our progress during a retrospective.

SocialBlox image

Product backlog refinement

Bi-weekly

Together with your dedicated project manager and the development team, you go through the upcoming sprint planning. What will we build in the next two weeks and is everyone aware of the details.

SocialBlox image

Steering group

Monthly

Every month we take a helicopter-view look at the project. How are the collaboration and development going? In case it’s needed we’ll steer it in the right direction.

SocialBlox image

Process retrospective

Quarterly

SocialBlox image

The development of an app requires focus and investment. Therefore it’s essential to evaluate the process periodically. Evaluate, reflect and steer.

Future vision meeting

Quarterly

The dot on the horizon changes a lot. Every organisation is always changing. Together we take a look at the long term planning. Less the ‘how’, but more the ‘why’ and ‘when’.

SocialBlox image
Coffee IT activity archery tag
app ontwikkelproces champagne
release dla 2
Coffee IT team Office Warming

Work hard, play hard
Release time!

Het moment waarop we hebben gewacht! De app of website gaat live. Wij zorgen voor een zorgeloze exploitatie en support. En champagne, want we hebben iets te vieren.

Work hard, play hard
Release time!

The moment we waited for! The app or website will be released to the public. We will take care of a smooth transition and support. And champagne, because we have something to celebrate!

Een app is nooit af.
Van onderhoud tot marketing

De app staat in de App Stores en de eerste lovende reviews stromen binnen. Nu zorgen wij ervoor dat de app altijd werkt en bij de doelgroep zichtbaar is.

Extra service

Beheer & onderhoud

Geen downtime. Als ontwikkelaar weten we hoe belangrijk het is dat de app altijd werkt. Met actieve monotoring, eventuele doorontwikkeling en support in de avond en het weekend staan wij voor je klaar. Ook na besturingsysteemupdates.

SocialBlox image

Extra service

Digital Marketing

Een app bovenaan in de hitlijsten, dat wil toch iedereen? Met slimme digitale marketing bereik je effectief de doelgroep. Het zorgt voor meer downloads, actieve gebruikers en meer omzet.

SocialBlox image

An app is never finished.
From maintenance to marketing

The app is in the App Stores and the first five star ratings are coming in. Now we make sure that the app always works and is visible for the target audience.

Extra service

Maintenance & support

No downtime. As a developer we know how important it is that the app always works. With active monitoring, optional further development and support in the evenings and weekends, we’re there for you. Also after OS updates.

SocialBlox image

Extra service

Digital Marketing

Your app on top of the charts, that’s what everyone wants, right? With smart digital marketing you effectively reach your target audience. It helps in getting more downloads, active users and more profit.

SocialBlox image

Neem contact op

Fabian staat voor je klaar.

Wil jij een app laten maken of meer informatie? Neem vrijblijvend contact op en ik help je graag verder.

Get in touch

Fabian is here to help

Do you want to have an app made or want more information? Get in touch and I'll happily help you.
Coffee IT Certificaten
Succesvolle apps maken van hoge kwaliteit. Jij hebt een veelbelovend concept, wij de skills. Samenwerken?

Klik hier voor ons ontwikkelproces
Kom langs op ons HQ voor
een vrijblijvend adviesgesprek.

Vliegend Hertlaan 15
3526KT Utrecht 

+31 30 737 1093
[email protected]
Coffee IT app developer Utrecht
© 2023 Coffee IT. All rights reserved
Coffee IT Certificaten
We make successful apps of high quality. You’ve got a great concept, we’ve got the skills. Let’s work together!

Click here for our development process
Meet us online or at our HQ for an obligatory consultation.

Vliegend Hertlaan 15
3526KT Utrecht 

+31 30 737 1093
[email protected]
Coffee IT app developer Utrecht
© 2023 Coffee IT. All rights reserved