Direct op de koffie?

Wat is HTML? Hieronder vindt u de betekenis van dit begrip.

De definitie HTML

HTML is een afkorting voor HyperText Markup Language. HTML is een programmeertaal waarmee webpagina’s kunnen worden opgemaakt.